Bureau Maatschappelijk Herstel en Rehabilitatie: Antwoord op maatschappelijke problemen.

Programma Forsa! & PreJob: Voor (ex)-Gedetineerden

Pre-Job is er opgericht om in korte tijd de jongeren klaar te stomen voor hun terugkeer in de maatschappij en hen te ondersteunen richting onderwijs of werk. In een programma van zes weken vinden er zes trainingen plaats. De Pre-ob training leert de jongeren:

  1. hun eigen gedrag te analyseren;
  2. om te gaan met teleurstellingen of agressie;
  3. aanleren van tools die in de maatschappij verreisd zijn;
  4. positief in het leven te staan;
  5. Zingeving , invulling aan je leven, dagbesteding, werk, onderwijs, vrijetijdsbesteding, etc.

In de training komen de volgende elementen aan bod: van op tijd komen, gezag aanvaarden, beschaafd Nederlands spreken, representatief eruit zien, sollicitatietraining, beïnvloedingstechnieken (hoe krijg ik iets van een ander op een beschaafde manier voor elkaar). In een aantal trainingen wordt gewerkt met rollenspel en een trainingsacteur. Ook het maatje wordt bij de training betrokken. Zo zal het maatje gedurende de Pre-Job trainingsperiode de jongere, tijdens hun wekelijkse ontmoeting, ook extra ondersteuning bieden o.a. door te helpen met huiswerk en te reflecteren op de trainingen. Zij gaan samen op zoek naar vacatures en opleidingsmogelijkheden. Ook begeleidt het maatje de jongere naar bijvoorbeeld voorlichtingsavonden op scholen.

Aan het einde van het programma wordt een terugkomdag georganiseerd om de ervaringen van de jongeren, de maatjes en de samenwerkingspartners met externen te delen. Om hen te inspireren en mogelijk te stimuleren om jongeren een tweede kans te bieden op werk, stage of opleiding.

Heeft u vragen over de training of wil u de training inzetten voor jongeren uw gemeente of wil als jongere zelf deel nemen aan deze training bel ons dan op 070-3697531 0628847014 of mail naar info@bureaumhr.nl

Bureau MHR - Forsa! - PreJob

Programma Al Nour: Voor moeders en zussen

Bureau MHR organiseert Lotgenotengroepen voor moeders en zussen met een (ex)gedetineerd kind / broer/ zus onder de noemer ‘Al Nour’ (het licht). Wij proberen samen met moeders en zussen bij te dragen in een positieve verwerking van het incident. Wij versterken de rol van ouder en zus.

Door met lotgenoten ervaringen uit te wisselen over de ervaringen van opvoeden van een problematisch kind / broer / zus, wordt voorkomen dat moeders en zussen vastlopen in het verwerkingsproces. Het herkennen van emoties en situaties kan moeders en zussen doen inzien dat zij niet de enigen zijn die problemen ervaren bij de opvoeding. Reacties als schuld, verdriet en boosheid zijn gevoelens die bij het verwerken van het incident horen. Verwerken is een proces van hard werken, het kost heel veel energie. Naast het delen van ervaring en emoties met elkaar, biedt Bureau MHR moeders en zussen een empowermenttraject aan.

Via voorlichting en cursussen winnen de moeders en zussen aan zelfverzekerdheid. Ze krijgen handvatten aangereikt, zodat ze hun zoon/dochter/broer/zus na detentie beter op kunnen vangen en ondersteunen bij het rehabilitatieproces. Bent u die moeder of zus met een (ex)-gedetineerde zoon of broer en wilt u er mee om leren gaan? Bel ons eens op 070-3697531 of 06-28847014. Mailen kan ook via info@bureaumhr.nl.

Bureau MHR - Al Nour

Programma Horizon: Voor vaders en broers

Wij organiseren Lotgenotengroepen voor vaders en broers met een (ex)gedetineerd kind / broer/ zus onder de noemer ‘Horizon’ voor een positieve verwerking van de daad en het herwinnen van zelfvertrouwen als ouder en broer.

Door het uitwisselen van ervaringen en het herkennen van emoties en situaties, kunnen vaders en broers hun eigen plek weer herwinnen en een vertrouwenspersoon vormen voor anderen die in een soortgelijke situatie verkeren. Handvatten worden aangereikt, zodat ze de zoon / dochter / broer / zus na detentie beter opgevangen kan worden en worden ondersteund bij het rehabilitatieproces.

Bent u een vader of broer van een (ex)-gedetineerde en samen met ons de volgende stappen maken? Bel ons dan eens via 070-3697531 of 06-28847014. Natuurlijk kan er ook een mail worden gestuurd naar info@bureaumhr.nl.

Bureau MHR - Horizon
Ik kom vrij

Kom je binnenkort vrij of ben je net vrij gekomen? En wil jij echt werk maken van je toekomst? Gewoon een baan of terug naar school en een diploma halen? Dan ondersteunt Bureau MHR je bij die kans! Forsa!

Lees meer
Mijn zoon of broer

Moeders en zussen kunnen deelnemen aan het empowermentprogramma Al Nour (het licht). Voor de vaders en broers hebben we het programma Horizon ontwikkeld. Vraag ons eens naar de programma's. 

Lees meer
Ik ben slachtoffer

Samen met Slachtofferhulp Nederland worden de mogelijkheden en verwachtingen doorgenomen voor een contact tussen slachtoffer en (jeugdige) dader via een bepaalde bemiddelingsvorm. 

Lees meer
Over ons

Het Bureau Maatschappelijk Herstel en Rehabilitatie (MHR) zet zich in voor het bespoedigen van de rehabilitatie en re-integratie van jeugdige daders in hun omgeving en in de maatschappij in het algemeen.

Lees meer

Goed geregeld

Bureau MHR heeft het goed geregeld keurmerk behaald.

Lees meer Wordt vrijwilliger

Duurzaamheid

Onze vestiging aan de Steenwijklaan is duurzaam verbouwd. Deze verbouwing is mogelijk gemaakt door Fonds 1818.

Fonds 1818
FORSA! ICT-processen zijn op maat gemaakt door:
FORSA! ICT-processen zijn op maat gemaakt door FoxWay
FORSA! wordt mede mogelijk gemaakt door:
FORSA! wordt mede mogelijk gemaakt door Eljoghrafi