Bureau Maatschappelijk Herstel en Rehabilitatie: Antwoord op maatschappelijke problemen.

Bureau MHR ontvangt landelijk NOV keurmerk Goed Geregeld!

Bureau Maatschappelijk Herstel & Rehabilitatie ontving deze week het NOV Keurmerk Goed Geregeld. De toekenning van dit keurmerk voor vrijwilligersorganisaties is voor ons bureau een kroon op het harde werk van onze vele vrijwilligers. Zij zetten zich dagelijks met veel enthousiasme in om het leven van (ex)gedetineerde jongerenweer op de rails te krijgen en te houden.

De vrijwilligers/maatjes van het programma Forsa! leveren een zinvolle bijdrage aan de maatschappij, en ontvangen vanuit Bureau MHR de juiste ondersteuning en begeleiding. Dat is voldoende reden voor het NOV (Nederlandse Organisatie voor Vrijwilligers) om de organisatie een keurmerk toe te kennen voor haar professionele manier van werken en hun goede zorg voor haar vrijwilligers.

Uit de beoordeling komt naar voren dat onze organisatie vrijwilligerswerk op maat biedt voor mensen uit alle gelederen van de samenleving. De erkenningscommissie is met name gecharmeerd van de vele jongeren van niet-Westerse afkomst die binnen de organisatie vrijwilligers doen. Dit vooral omdat het beeld is ontstaan dat deze jongeren weinig of geen vrijwilligerswerk doen. Onze organisatie weet juist deze groep jongeren te mobiliseren en langdurig aan zich te binden.

Wij zorgen voor een fijne werkomgeving waarin vrijwilligers zich kunnen ontwikkelen en ontplooien. Wij bieden deskundigheidsbevordering, trainingen, intervisie, casus overleg en thematische terugkomdagen. Ook werken er bij onze organisatie vrijwilligers die zelf een steuntje in de rug nodig hebben. Naast Forsa! organiseert Bureau MHR ook leer- en ontwikkelprogramma’s voor (sociaal geïsoleerde) moeders en vaders en met het programma PreJob begeleiden we jongeren met een detentie verleden terug naar school of (vrijwilligers)werk.

Bureau MHR kan niet bestaan zonder vrijwilligers. Samen werken we, vanuit ‘aandachtswijken’, aan een missie: een effectieve rehabilitatie en re-integratie van ex-gedetineerde jongeren van niet-Westerse afkomst van 17 tot en met 27 jaar. Het NOV keurmerk is een extra steuntje in de rug voor onze organisatie die hard bezig is om ons werk op meer plaatsen in het land uit te zetten.

Ben je enthousiast geworden om vrijwilligerswerk te doen bij bureau MHR? Meld je dan snel aan!

Wat is het NOV-keurmerk Goed Geregeld?
Het NOV-keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld is een landelijk keurmerk dat wordt toegekend aan vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke instellingen die met hun vrijwilligersbeleid voldoen aan door NOV gestelde kwaliteitscriteria. Het keurmerk is vier jaar geldig. Met het keurmerk wil Vereniging NOV vrijwilligersorganisaties stimuleren toe te werken naar een bepaald kwaliteitsniveau en ze daarvoor vervolgens publieke erkenning bieden. Organisaties die het NOV-keurmerk krijgen, kunnen op een objectieve manier laten zien dat zij het vrijwilligerswerk succesvol en aantrekkelijk hebben georganiseerd. Vrijwilligers weten dat ze binnen die organisaties kunnen rekenen op voldoende mogelijkheden om zich met succes in te zetten. Voor financiers, samenwerkingspartners en klanten is het zinvol te weten dat de organisatie haar vrijwillige inzet goed heeft geregeld.

Gezocht: betrokken bezoekvrijwilligers (maatjes)

Bent u een betrokken mens? En wilt u echt verschil maken voor een ander? Heeft u één of enkele uren per 2 weken ter beschikking? U bezoekt regelmatig een jonge gedetineerde in de gevangenis en ook een hele tijd daarna. U denkt, samen met ons team, met hem mee over zijn toekomst. U luistert goed, bouwt een vertrouwensband op en denkt mee in praktische zaken, zoals huisvesting, aanvragen van een uitkering. Onze medewerkers, vaak met een allochtone achtergrond, hebben professionele, maatschappelijke ervaring in de begeleiding van vooral allochtone jongeren met politiecontacten. U krijgt professionele training die op deze doelgroep is gericht. Ons ervaren professionele team begeleidt u.

Bel ons: 070-3697531 of 06-28847014. En doe met ons mee als bezoekvrijwilliger (maatje). Help de jongere weer vertrouwen in zijn toekomst te krijgen. Mailen kan ook: info@bureaumhr.nl.

Gezocht: vertrouwenspersoon voor moeders

Met gezinnen werken, ervaringen opdoen, moeders helpen, goede leeromgeving. Een leuk team om u heen hebben! De ouders en voornamelijk de moeder wordt begeleidt door een vertrouwenspersoon en de maatschappelijk werker en waar nodig ook een mediator. Als vertrouwenspersoon helpt u de vaak sociaal geïsoleerde vrouwen/moeders in de wijk te resocialiseren en integreren! U maakt de vrouwen/moeders wegwijs met Nederlandse instanties en het Nederlandse systeem van werken.

Wilt u eens meer informatie voor deze functie, neem dan eens contact op met 070-3697531 of 06-28847014. Meer informatie kan ook verkregen worden via info@bureaumhr.nl.

Bureau MHR - Maatje worden

Vrijwilligers gezocht!

Bureau MHR is op zoek naar diverse vrijwilligers die actief mee willen helpen binnen de verschillende programma's. Op de website hebben wij een aantal vacatures staan die wellicht voor u aansprekend zijn. Maar alle inzet is welkom. Heeft u een vacature gezien en wilt u er meer over weten? Bel ons via 070-3697531 en informeren u uitgebreid over de werkzaamheden als vrijwilliger binnen Bureau MHR.

Gezocht: Maatschappelijk werker

Waarom is het leuk om als maatschappelijk werker vrijwilligerswerk te doen? Werken met ex-gedetineerden, met gezinnen werken, zeer diverse taken, met vakbekwame mensen werken en een leuk team om je heen hebben! Wat komt er bij dit vrijwilligerswerk kijken? Coördineren contacten tussen de (ex)-gedetineerde, het maatje, vertrouwenspersoon en de mediator, contact onderhouden instanties, hulp aanvragen bij instanties, werving nieuwe cliënten bij penitentiaire inrichting, PR-activiteiten en gesprekken voeren. Kortom: Een leuk uitgebreid takenpakket.

Als maatschappelijk werker stel je een hulpverleningsplan op en ben je dossierhouder. Je coördineert de processen van het maatje, vertrouwenspersoon en de mediator. Heeft u interesse om maatschappelijk werker te worden? Bel ons eens op 070-3697531 of 06-28847014. Eventueel mailen kan ook via info@bureaumhr.nl.

Bureau MHR - Vrijwilligers gezocht

Mediator

Bij Bureau MHR werken op dit moment een aantal onafhankelijke mediators op oproepbasis. Een maatje en een maatschappelijk werker begeleiden de jongere bij het behalen van een aantal doelen. Begeleiding start ongeveer een half jaar voor vrijlating en duurt in totaal een jaar. Forsa! probeert in de laatste maanden van detentie zoveel mogelijk te regelen. Zo begint de jongere met een ‘frisse’ start en kan meteen naar werk of een opleiding gezocht worden. Doelen zijn onder andere herstel met familie en slachtoffer. Een mediator voert herstelgesprekken met de ouders en slachtoffers. Taken zijn verder: bemiddeling, conflicthantering, overleggen met het team, herstelgesprek met familie, verslaglegging en monitoren.

Op dit moment zijn er geen vacatures voor deze functie. Wil je meer weten over Forsa? Bel ons op 070-3697531 of 06-28847014. Eventueel mailen kan ook via info@bureaumhr.nl.

Bureau MHR - Forsa! - Mediator worden
Ik kom vrij

Kom je binnenkort vrij of ben je net vrij gekomen? En wil jij echt werk maken van je toekomst? Gewoon een baan of terug naar school en een diploma halen? Dan ondersteunt Bureau MHR je bij die kans! Forsa!

Lees meer
Mijn zoon of broer

Moeders en zussen kunnen deelnemen aan het empowermentprogramma Al Nour (het licht). Voor de vaders en broers hebben we het programma Horizon ontwikkeld. Vraag ons eens naar de programma's. 

Lees meer
Ik ben slachtoffer

Samen met Slachtofferhulp Nederland worden de mogelijkheden en verwachtingen doorgenomen voor een contact tussen slachtoffer en (jeugdige) dader via een bepaalde bemiddelingsvorm. 

Lees meer
Over ons

Het Bureau Maatschappelijk Herstel en Rehabilitatie (MHR) zet zich in voor het bespoedigen van de rehabilitatie en re-integratie van jeugdige daders in hun omgeving en in de maatschappij in het algemeen.

Lees meer

Goed geregeld

Bureau MHR heeft het goed geregeld keurmerk behaald.

Lees meer Wordt vrijwilliger

Duurzaamheid

Onze vestiging aan de Steenwijklaan is duurzaam verbouwd. Deze verbouwing is mogelijk gemaakt door Fonds 1818.

Fonds 1818
FORSA! ICT-processen zijn op maat gemaakt door:
FORSA! ICT-processen zijn op maat gemaakt door FoxWay
FORSA! wordt mede mogelijk gemaakt door:
FORSA! wordt mede mogelijk gemaakt door Eljoghrafi