Bureau Maatschappelijk Herstel en Rehabilitatie: Antwoord op maatschappelijke problemen.

Missie

Bureau Maatschappelijk Herstel en Rehabilitatie (hierna doorlopend genoemd Bureau MHR) werkt vanuit het hart van aandachtswijken aan een effectieve rehabilitatie en re-integratie van ex-gedetineerde jongeren van niet-westerse afkomst van 17 tot en met 27 jaar. Met het project Forsa! zet Bureau MHR zich samen met de directe omgeving in voor deze jongeren. Het bureau initieert herstelgesprekken met de direct betrokkenen en slachtoffers. Daarmee draagt Bureau MHR bij aan het oplossen van maatschappelijke problemen als overlast en recidive. En versterkt Bureau MHR tevens de wij-cultuur in achterstandswijken waarmee vrouwen uit een sociaal isolement worden gehaald en mannen hun zelfrespect herwinnen.

Visie

Dankzij de gerichte aanpak heeft Bureau MHR in vijf steden met aandachtswijken in 2017 zeker 500 ex-gedetineerde jongeren van niet-westerse afkomst succesvol begeleid. In 2025 is het recidivepercentage onder deze ex-gedetineerde jongeren tot de helft teruggebracht van het niveau van 2012. Bureau MHR is in 2025 een spil in een sterk netwerk van deze jongeren, familie, buurt, school en bedrijfsleven.

Kernwaarden

  • Vanuit expertise met de doelgroep de problematiek van opgroeien in twee culturen praktisch aanpakken, gericht op recidivevermindering.
  • Via herstelgericht begeleiden her-verbinden van families en (ex-)gedetineerden en daarmee voor alle partijen nieuwe kansen creëren.
  • Grotere participatie en sociale cohesie in wijken en buurten bewerkstelligen door inzet van getrainde maatjes en vertrouwenspersonen uit de eigen culturele achtergrond.
  • Vergroten van kennis en vaardigheden en daardoor verbeteren van toekomstperspectief voor deze jongeren.
  • Vanuit betrokkenheid, kennis en ervaring met (ex-)gedetineerde jongeren van niet-Westerse afkomst en hun families werken aan een toekomst met meer kansen in en verbinding met de samenleving. Naast de herstelgerichte benadering is de inzet van maatjes en vertrouwenspersonen uit de eigen gemeenschap uniek.

Huidige organisatiestructuur

De huidige organisatiestructuur ziet er uit als in onderstaand organogram.

Raad van Bestuur
Voorzitter: mw. Lisette van der Biezen - van Trigt
Secretaris: Paula Beentjes
Penningmeester: Vacature

De raad van bestuur is onbezoldigd

Directie:
mw. Karima Daoudi

Raad van Advies
mw. Mary Tupan, directeur van het Expertisecentrum Diversiteitsbeleid ECHO
Ahmed Marcouch, Tweede Kamerlid en oud-stadsdeelvoorzitter Slotervaart, Amsterdam

Ambassadeurs
Nasrdin Dchar, acteur

Bureau MHR - Organisatiestructuur

Downloads

Bureau MHR heeft een transparant beleid als het gaat om verantwoording over het gevoerde beleid.

  • Download jaarverslag (2014 binnenkort beschikbaar)
  • Download jaarrekening (2014 binnenkort beschikbaar)
Ik kom vrij

Kom je binnenkort vrij of ben je net vrij gekomen? En wil jij echt werk maken van je toekomst? Gewoon een baan of terug naar school en een diploma halen? Dan ondersteunt Bureau MHR je bij die kans! Forsa!

Lees meer
Mijn zoon of broer

Moeders en zussen kunnen deelnemen aan het empowermentprogramma Al Nour (het licht). Voor de vaders en broers hebben we het programma Horizon ontwikkeld. Vraag ons eens naar de programma's. 

Lees meer
Ik ben slachtoffer

Samen met Slachtofferhulp Nederland worden de mogelijkheden en verwachtingen doorgenomen voor een contact tussen slachtoffer en (jeugdige) dader via een bepaalde bemiddelingsvorm. 

Lees meer
Over ons

Het Bureau Maatschappelijk Herstel en Rehabilitatie (MHR) zet zich in voor het bespoedigen van de rehabilitatie en re-integratie van jeugdige daders in hun omgeving en in de maatschappij in het algemeen.

Lees meer

Goed geregeld

Bureau MHR heeft het goed geregeld keurmerk behaald.

Lees meer Wordt vrijwilliger

Duurzaamheid

Onze vestiging aan de Steenwijklaan is duurzaam verbouwd. Deze verbouwing is mogelijk gemaakt door Fonds 1818.

Fonds 1818
FORSA! ICT-processen zijn op maat gemaakt door:
FORSA! ICT-processen zijn op maat gemaakt door FoxWay
FORSA! wordt mede mogelijk gemaakt door:
FORSA! wordt mede mogelijk gemaakt door Eljoghrafi