Bureau Maatschappelijk Herstel en Rehabilitatie: Antwoord op maatschappelijke problemen.

Financiële ondersteuning

Om de activiteiten mogelijk te maken, is Bureau MHR afhankelijk van subsidies, sponsoren en donaties. Het Oranje Groei Fonds heeft Bureau MHR in 2012 benoemd tot één van de twintig meest veelbelovende initiatieven en heeft voor drie jaar een subsidie toegekend. Het Oranjefonds begeleidt Bureau MHR intensief bij de groei in de komende jaren. En natuurlijk het Europees Integratie Fonds.

Onze standvastigheid, kwaliteit, bewezen resultaten en strategisch werken aan de naamsbekendheid van Forsa! heeft ertoe geleid dat een aantal grote fondsen, zoals het Skanfond, Fonds 1818, VSB Fonds en het Oranje Fonds ons inmiddels goed kent. Met een aantal van deze fondsen en de gemeente Den Haag en Utrecht zijn we in gesprek over de uitrol naar andere locaties.

Ook het Ministerie van Justitie heeft zich gecommitteerd aan het programma Forsa!. Daarnaast heeft het ministerie ons gevraagd mee te doen aan een landelijke maatjesproject voor gevangenen die vrijkomen met een enkelband en ook voor deze pilot is subsidie toegezegd. Doel is om een jaarlijks stabiel budget te hebben, dat voldoende is voor de operationele uitvoering van de werkzaamheden van Bureau MHR en een breed pakket aan trainings-, pr-, communicatiematerialen.

Met dank aan ...

Onze enorme dank gaat dan ook uit naar het Oranje Fonds Skanfonds, het VSB Fonds, Fonds 1818, Stichting Healla, Stichting Zonnige Jeugd, Stichting Boschuysen, Stichting Weeshuis der Doopsgezinden en het Ministerie van Justitie. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit het Europese Integratie fonds (EIF). Van EU naar lokaal- ondersteuning van de integratie van nieuwe burgers in Nederland en Europa. Zonder hun financiële steun en de inzet van onze grote groep enthousiaste maatjes / vrijwilligers was Forsa! Schilderswijk niet mogelijk geweest.

Bureau MHR - Financiële ondersteuning
Ik kom vrij

Kom je binnenkort vrij of ben je net vrij gekomen? En wil jij echt werk maken van je toekomst? Gewoon een baan of terug naar school en een diploma halen? Dan ondersteunt Bureau MHR je bij die kans! Forsa!

Lees meer
Mijn zoon of broer

Moeders en zussen kunnen deelnemen aan het empowermentprogramma Al Nour (het licht). Voor de vaders en broers hebben we het programma Horizon ontwikkeld. Vraag ons eens naar de programma's. 

Lees meer
Ik ben slachtoffer

Samen met Slachtofferhulp Nederland worden de mogelijkheden en verwachtingen doorgenomen voor een contact tussen slachtoffer en (jeugdige) dader via een bepaalde bemiddelingsvorm. 

Lees meer
Over ons

Het Bureau Maatschappelijk Herstel en Rehabilitatie (MHR) zet zich in voor het bespoedigen van de rehabilitatie en re-integratie van jeugdige daders in hun omgeving en in de maatschappij in het algemeen.

Lees meer

Goed geregeld

Bureau MHR heeft het goed geregeld keurmerk behaald.

Lees meer Wordt vrijwilliger

Duurzaamheid

Onze vestiging aan de Steenwijklaan is duurzaam verbouwd. Deze verbouwing is mogelijk gemaakt door Fonds 1818.

Fonds 1818
FORSA! ICT-processen zijn op maat gemaakt door:
FORSA! ICT-processen zijn op maat gemaakt door FoxWay
FORSA! wordt mede mogelijk gemaakt door:
FORSA! wordt mede mogelijk gemaakt door Eljoghrafi