Bureau Maatschappelijk Herstel en Rehabilitatie: Antwoord op maatschappelijke problemen.

Klachtenregeling

Bureau MHR doet haar uiterste best om iedereen zo goed mogelijk te helpen. Maar mocht de begeleiding, ondersteuning of werkwijze van een vrijwilliger of professional een bezwaar of klacht oproepen, dan kunt u die bij ons melden. Misschien heeft onze medewerker geen idee dat u ergens ontevreden over bent en verbetert de situatie al zodra hij/zij hierop gewezen wordt. In veel gevallen kan een probleem op deze manier worden opgelost. Dus meld vooral uw klacht zodat wij onze dienstverlening kunnen blijven verbeteren, wanneer nodig.
 
Een bezwaar of klacht kunt u tot drie maanden na de gebeurtenis melden. Als wij uw bezwaar of klacht niet naar tevredenheid kunnen oplossen dan kunt u een beroep doen op de klachtenregeling van Bureau MHR. U doorloopt dan onderstaande procedure.

Klachtenprocedure

Komt u er met elkaar niet uit dan kunt u contact opnemen met de leidinggevende van Bureau MHR.
U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar klachtenregeling@bureaumhr.nl.
 
De betrokkene wordt op de hoogte gebracht van de klacht. Wij nodigen u uit om met elkaar in gesprek te gaan over de klacht. Hierbij sluit de leidinggevende/verantwoordelijke aan. Het gesprek wordt schriftelijk vastgelegd en na afloop door alle aanwezigen ondertekend.
 
Mocht deze bemiddeling niet slagen, dan kunt u een schriftelijke klacht, binnen twee weken, indienen bij de directie van Bureau MHR, Steenwijklaan 135, 2541 RK Den Haag of via klachtenregeling@bureaumhr.nl.
 
Hierbij verwachten we een aanvullende motivatie waarin onder meer wordt beschreven waarom de bemiddeling niet is gelukt. Na ontvangst van uw schrijven, zal de directie zo snel mogelijk een oplossing proberen te vinden. U ontvangt binnen twee weken een antwoord. Lukt dat niet, dan wordt uw klacht doorgestuurd naar het bestuur. Deze doorloopt dan dezelfde procedure als de directie.
 
Mocht het een klacht tegen de directie en/of bestuurder zijn dan kan een onafhankelijke commissie worden ingesteld. Deze commissie zal samengesteld worden met wederzijds goedkeuren. Deze commissie krijgt een adviesrol. U kunt zelf aangeven of het uw wens is om een onafhankelijke commissie in te stellen die meekijkt naar de klacht. Deze commissie doet binnen 30 dagen uitspraak.
 
Voor informatie over de klachtenregeling van Bureau MHR of voor het opvragen van ons klachtenreglement kunt u bellen met 070-369 75 31 of mailen naar klachtenregeling@bureaumhr.nl.
Ik kom vrij

Kom je binnenkort vrij of ben je net vrij gekomen? En wil jij echt werk maken van je toekomst? Gewoon een baan of terug naar school en een diploma halen? Dan ondersteunt Bureau MHR je bij die kans! Forsa!

Lees meer
Mijn zoon of broer

Moeders en zussen kunnen deelnemen aan het empowermentprogramma Al Nour (het licht). Voor de vaders en broers hebben we het programma Horizon ontwikkeld. Vraag ons eens naar de programma's. 

Lees meer
Ik ben slachtoffer

Samen met Slachtofferhulp Nederland worden de mogelijkheden en verwachtingen doorgenomen voor een contact tussen slachtoffer en (jeugdige) dader via een bepaalde bemiddelingsvorm. 

Lees meer
Over ons

Het Bureau Maatschappelijk Herstel en Rehabilitatie (MHR) zet zich in voor het bespoedigen van de rehabilitatie en re-integratie van jeugdige daders in hun omgeving en in de maatschappij in het algemeen.

Lees meer

Goed geregeld

Bureau MHR heeft het goed geregeld keurmerk behaald.

Lees meer Wordt vrijwilliger

Duurzaamheid

Onze vestiging aan de Steenwijklaan is duurzaam verbouwd. Deze verbouwing is mogelijk gemaakt door Fonds 1818.

Fonds 1818
FORSA! ICT-processen zijn op maat gemaakt door:
FORSA! ICT-processen zijn op maat gemaakt door FoxWay
FORSA! wordt mede mogelijk gemaakt door:
FORSA! wordt mede mogelijk gemaakt door Eljoghrafi