Bureau Maatschappelijk Herstel en Rehabilitatie: Antwoord op maatschappelijke problemen.

Forsa! genomineerd voor de Hein Roethofprijs 2017!

Wij zijn enorm trots op de nominatie van het project Forsa! van Bureau Maatschappelijk Herstel en Rehabilitatie voor de Hein Roethofprijs. Deze prijs is een initiatief van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en biedt nationale bekendheid aan projecten die zich effectief bezig houden met het voorkomen van criminaliteit.
 
Stichting Bureau MHR uit Den Haag werkt aan de rehabilitatie en re-integratie van ex-gedetineerde jongeren van niet-Westerse afkomst van 17 tot 27 jaar. Met de steun en begeleiding van vrijwillige maatjes ondersteunt het project Forsa! de jongeren bij hun terugkeer naar de samenleving en het vinden van werk of opleiding. Bureau MHR richt zich niet alleen op de jongeren, maar ondersteunt ook de directe omgeving, ouders, broers en zussen, met de projecten Horizon en Al Nour.
 
Het afgelopen jaar heeft Forsa! in de regio Den Haag meer dan tachtig jongeren uit het criminele circuit gehaald en ook voor het komend jaar melden zich tientallen jongeren, met hun gezinnen, aan voor Forsa!.
 
De nominatie voor de Hein Roethofprijs 2017 zien wij als een enorme steun voor ons werk. Ook komende jaren blijven wij ons actief inzetten om de recidive in ons land te verminderen. De Hein Roethofprijs bestaat uit een geldbedrag van 20.000 euro en een speciaal ontworpen beeld. De uitreiking is op 30 oktober 2017.
 
Voor meer informatie over Bureau MHR: www.bureaumhr.nl. Heeft u vragen over Forsa! of over de nominatie dan kunt u contact opnemen met: Bureau MHR, Karima Daoudi, via 06-28847014.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forsa! is een groot succes! Voorjaar 2017

Allochtone rolmodellen helpen jonge gedetineerden

Achter het 'bureau Maatschappelijk Herstel en Rehabilitatie' (bureau MHR) in Den Haag gaat een uniek initiatief schuil: jonge allochtone gedetineerden én hun gezin krijgen hulp van vrijwilligers met dezelfde culturele achtergrond. Forsa! is een schot in de roos, zegt de bevlogen oprichter en directeur Karima Daoudi. Wat is het geheim achter dit succes? En wat heeft DJI eraan?

Forsa! (Arabisch voor kans, Spaans voor kracht: “pak je kans vanuit je kracht”) is een van de programma's ontwikkeld door bureau MHR. Directeur Farima Daoudi richtte MHR op in 2008 omdat ze graag jonge delinquenten wilde helpen. En ook omdat ze, als vrijwilliger in Marokkaanse probleemgezinnen, zag dat de reguliere hulpverlening vaak niet werkte. Forsa! helpt gedetineerde jongeren op weg zodat ze niet opnieuw in aanraking komen met justitie.

De aanpak is uniek om twee redenen. Ten eerste door het inzetten van vrijwilligers die dezelfde achtergrond hebben als de gedetineerde. Vaak Marokkaans, maar soms ook Turks, Somalisch of Antilliaans. Elke jonge gedetineerde krijgt, al tijdens zijn detentie, een "maatje". Dat is de vrijwilliger die hem op allerlei gebieden helpt. Bijvoorbeeld bij het zoeken naar werk, het regelen van zorg en huisvesting, het kiezen van een opleiding of het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag, in de praktijk nogal eens een lastig obstakel.

Rolmodel
Belangrijk is dat de vrijwilligers dienen als rolmodel, legt Daoudi uit.

‘De groep is divers, van advocaat tot vrachtwagenchauffeur en van studenten maatschappelijk werk tot een vrouwelijke chemicus. Iedereen is zeer gemotiveerd. We hebben nu zelfs een wachtlijst voor vrijwilligers.’ Hoe verklaart ze die belangstelling? ‘De kwaliteit van de organisatie kan een reden zijn. We drijven op vrijwilligers, maar werken professioneel. Daarnaast begrijpen veel mensen hoe belangrijk het is een jonge gedetineerde op weg te helpen. En vooral om hem zijn gevoel van eigenwaarde weer terug te geven. Ze investeren er veel tijd in, maar het geeft enorme voldoening als het lukt iemand uit de criminaliteit te houden.’

Nederlandse les
Tweede bijzonderheid in de aanpak van Forsa! is dat het hele gezin betrokken wordt bij de hulp. Al Nour (het licht) is een programma voor moeders en zussen. Die zijn vaak sociaal geïsoleerd, spreken de taal niet, kennen de weg niet en zijn vaak bang voor hulp. ‘We helpen ze met van alles, maar we zeggen ook dat we niet eeuwig in het Arabisch blijven uitleggen hoe het zit. We geven de vrouwen Nederlandse les en empowermenttrainingen. Het mooie is dat zo'n moeder daartoe bereid is, omdat wij haar geholpen hebben met andere dingen.’ Voor broers en vaders is er een soortgelijk programma: Horizon. Dat is gericht op een positieve verwerking en het herwinnen van zelfvertrouwen als opvoeder.

Ook herstel krijgt veel aandacht in het programma. ‘De delinquent moet in het reine komen met zijn familie en verantwoordelijkheid nemen voor zijn gedrag. Herstelgesprekken met het slachtoffer geven de dader inzicht in wat hij heeft aangericht. Dat zijn vaak de momenten waarop het kwartje valt’, weet Daoudi. Ze prijst het slachtofferbeleid van DJI, hoewel ze denkt dat het nog beter kan. ‘Het wordt nog lang niet in alle PI's toegepast.’

Erkenning
Bureau MHR is inmiddels uitgegroeid tot een professionele organisatie met zeven betaalde beroepskrachten en een flinke groep vrijwilligers. De financiering komt van fondsen en, steeds vaker, van betalende opdrachtgevers zoals de gemeentes Delft, Almere en Den Haag.

De resultaten zijn goed, stelt Daoudi. In 2015 zette ze Forsa! in bij 60 jongeren, van wie er 57 het traject succesvol hebben afgerond. Daarmee neemt ook de erkenning uit het werkveld toe. En wat is de 'winst' voor DJI? ‘We dragen substantieel bij aan het verminderen van de recidive. Want we zien dat ex-gedetineerden niet meer terugvallen, of veel later. Een jongere die een strafbaar feit pleegt terugvallen, of veel later. Een jongere die een strafbaar feit pleegt kost de samenleving jaarlijks 120.000 euro. Dus elk geval telt.’

Karima Daoudi is zichtbaar trots maar ook bescheiden. ‘Ik ben vooral trots op de vrijwilligers die er zoveel energie in steken. Want het is een moeilijke doelgroep. Maar het allermooiste is wanneer zo'n jongen er echt in slaagt z'n leven een positieve wending te geven. 'Ik was laatst in een restaurant, er kwam een grote vent op me af. Hij zei: “Karima, ken je me nog?” En toen zag ik het pas: een jongen die we begeleid hebben. Totaal veranderd! Hij zei vol trots: "Kijk, dit is mijn vrouw en dit is mijn zoon. Ik heb een eigen zaak. Het gaat zo goed!"'

Bron: http://djizien.dji.nl/djizien/artikel/grijp-je-kans-met-forsa/index.cfm

Bureau MHR ontvangt landelijk NOV keurmerk Goed Geregeld! 05-12-2016

Bureau Maatschappelijk Herstel & Rehabilitatie ontving deze week het NOV Keurmerk Goed Geregeld. De toekenning van dit keurmerk voor vrijwilligersorganisaties is voor Bureau MHR, een kroon op het harde werk van de vele vrijwilligers. Zij zetten zich dagelijks met veel enthousiasme in om het leven van (ex)gedetineerde jongerenweer op de rails te krijgen en te houden.

De vrijwilligers/maatjes van het programma Forsa! van Bureau MHR leveren een zinvolle bijdrage aan de maatschappij, en ontvangen vanuit Bureau MHR de juiste ondersteuning en begeleiding. Dat is voldoende reden voor het NOV (Nederlandse Organisatie voor Vrijwilligers) om de organisatie een keurmerk toe te kennen voor haar professionele manier van werken en hun goede zorg voor haar vrijwilligers.

Uit de beoordeling komt naar voren dat de organisatie vrijwilligerswerk op maat biedt voor mensen uit alle gelederen van de samenleving. De erkenningscommissie is met name gecharmeerd van de vele jongeren van niet-Westerse afkomst die binnen de organisatie vrijwilligers doen. Dit vooral omdat het beeld is ontstaan dat deze jongeren weinig of geen vrijwilligerswerk doen. Bureau MHR weet juist deze groep jongeren te mobiliseren en langdurig aan zich te binden.

Bureau MHR zorgt voor een fijne werkomgeving waarin de vrijwilligers zich kunnen ontwikkelen en ontplooien. Zij biedt deskundigheidsbevordering trainingen, intervisie, casus overleg en thematische terugkomdagen. Ook werken er bij de organisatie vrijwilligers die zelf een steuntje in de rug nodig hebben. Naast Forsa! organiseert Bureau MHR ook leer- en ontwikkelprogramma’s voor (sociaal geïsoleerde) moeders en vaders en met het programma PreJob begeleiden zij jongeren met een detentie verleden terug naar school of (vrijwilligers)werk.

Bureau MHR kan niet bestaan zonder haar vrijwilligers. Samen werken ze, vanuit ‘aandachtswijken’, aan een missie: een effectieve rehabilitatie en re-integratie van ex-gedetineerde jongeren van niet-Westerse afkomst van 17 tot en met 27 jaar. Het NOV keurmerk is een extra steuntje in de rug voor de organisatie die hard bezig is om haar werk op meer plaatsen in het land op te starten.

Wat is het NOV-keurmerk Goed Geregeld?
Het NOV-keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld is een landelijk keurmerk dat wordt toegekend aan vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke instellingen die met hun vrijwilligersbeleid voldoen aan door NOV gestelde kwaliteitscriteria. Het keurmerk is vier jaar geldig. Met het keurmerk wil Vereniging NOV vrijwilligersorganisaties stimuleren toe te werken naar een bepaald kwaliteitsniveau en ze daarvoor vervolgens publieke erkenning bieden. Organisaties die het NOV-keurmerk krijgen, kunnen op een objectieve manier laten zien dat zij het vrijwilligerswerk succesvol en aantrekkelijk hebben georganiseerd. Vrijwilligers weten dat ze binnen die organisaties kunnen rekenen op voldoende mogelijkheden om zich met succes in te zetten. Voor financiers, samenwerkingspartners en klanten is het zinvol te weten dat de organisatie haar vrijwillige inzet goed heeft geregeld.

Nieuwe lichting Forsa!-maatjes 2016. 01-09-2016

Namens Forsa! heten wij al onze nieuwe maatjes van harte welkom. Wij hopen dat ze een plezierige tijd bij ons tegemoet zullen gaan. Wij wensen hen dan ook ontzettend veel succes bij het begeleiden van de jongeren. Het werk wat zij verrichten is hard nodig en zij vormen de brug tussen de jongeren en de maatschappij.

Mooie aanpak voor ex-gedetineerde jongeren. 07-12-2016

Drie vernieuwende ideeën over de arbeidsmarkt. 07-06-2016

Forsa! van Bureau MHR en tien andere initiatieven dingen op dinsdag 7 juni 2016 mee naar een prijs tijdens het OmkeerEvent. Dit project brengt mensen bijeen die vernieuwende ideeën hebben over werk en ondernemerschap en hoe jongeren daarop voor te bereiden. Wie wint, krijgt 30 duizend euro van de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek (NSvP). De organisatie spoort denkers en doeners aan op een vernieuwende manier bij te dragen aan de arbeidsmarkt van de toekomst.

Een maatje voor jonge ex-gedetineerden
'Door Forsa! ben ik weer op het goede spoor gekomen', zegt Zakaria (23) uit de Schilderswijk. Als 'ervaringsdeskundige' wil hij graag een goed woordje doen voor het Haagse project dat zich richt op jongeren in detentie. Zakaria zat in de cel 'omdat ik ging voor het snelle geld. Dat begon met kleine vergrijpen en eindigde met zwaardere misdrijven.'

Via Forsa! werd hij drie maanden voor zijn vrijlating gekoppeld aan een vrijwilliger met dezelfde Marokkaans-Nederlandse achtergrond. Die bleef hem tot een jaar na zijn detentie helpen richting opleiding of werk. 'Mijn maatje begreep waar ik mee worstelde, hij bracht me vaardigheden bij en hielp me mijn leven weer op de rails te krijgen. Hij gaf me het gevoel dat ik ertoe deed.' Zakaria is begonnen met een studie en hij doet nu zelf vrijwilligerswerk bij Forsa!

Lees het hele artikel in de Volkskrant:

http://www.volkskrant.nl/economie/drie-vernieuwende-ideeen-over-de-arbeidsmarkt~a4311180/?hash=40ecd5e1442b4b7eaab5d1a4a95364beaa6ee4dc

De training PreJob van Forsa! 2016

Het programma Forsa! van bureau MHR, richt zich op jongeren in detentie en koppelt deze aan rolmodellen die de jongeren helpen om hun leven weer op de rails te krijgen. De training (genaamd PreJob) wordt aangeboden aan jongeren om hun voor te bereiden op de terugkeer in de maatschappij en ondersteunt deze jongeren richting onderwijs of werk.

Hieronder kunt ons animatiefilmpje bekijken:

Symposium #DareToBeGrey over de voedingsbodem voor radicalisering

Karima Daoudi geeft op donderdag 14 april een lezing over criminaliteit en radicalisering op de Universiteit van Utrecht. Criminaliteit en radicalisering onder (Haagse) jongeren laten ons vandaag de dag niet los. Gebeurtenissen als die in Brussel maken duidelijk dat er werk aan de winkel. Wat is er voor nodig om dit drama in Nederland te voorkomen? Karima Daoudi deelt op het Symposium #DareToBeGrey als gastspreker haar kennis , expertise en haar visie op de toekomstkansen van onze jongeren, burgerschap en de ingrediënten voor vervreemding van de maatschappij. Bert van der Zwaan, rector magnificus van de Universiteit Utrecht, zal de avond openen.

Het maatschappelijk debat verhardt. Felle discussies over de vluchtelingenstroom en de plaats van de islam in onze samenleving zijn aan de orde van de dag. Vooral de extremen zijn hoorbaar: zwart en wit drijven het grijze midden met zijn brede diversiteit aan meningen, nuances en identiteiten steeds verder in het nauw. De campagne Dare to be Grey, opgezet door 21 studenten van de Universiteit Utrecht onder begeleiding van historicus dr. Jacco Pekelder, wil deze polarisatie doorbreken.

DAVID KENNING
De eerste spreker David Kenning, psychoanalist en radicaliseringsdeskundige, is de voornaamste adviseur van de gemeente Amsterdam op het gebied van radicalisering, maar heeft ook ervaringen uit conflictgebieden met extremisme. Kenning vertelt over de drijfveren van radicaliserende jongeren, en dan met name over de rol die het sociaal-maatschappelijk klimaat daarbij speelt.

KARIMA DAOUDI
Karima Daoudi is directeur van het Bureau Maatschappelijk Herstel en Rehabilitatie (MHR) in Den Haag. MHR werkt met het project Forsa! vanuit het hart van aandachtswijken aan een effectieve rehabilitatie en re-integratie van (ex-)gedetineerde jongeren van niet-westerse afkomst. Karima Daoudi geeft vanuit haar persoonlijke ervaring voorbeelden uit de Nederlandse samenleving.

PROGRAMMA
De voertaal van de avond is Nederlands, maar David Kenning zal in het Engels spreken.

8.45-19.00: Ontvangst
19.00-19.05: Rector
19.05-19.15: Introductie Dare to be Grey
19.15-19.40: David Kenning
19.40-20.05: Karima Daoudi
20.05-Eind: Vragenpanel + discussie met de experts

DARE TO BE GREY ON TOUR
Naast een grote online campagne heeft Dare to be Grey ook een offline aanwezigheid. Tussen 11 en 15 april gaat Dare to be Grey on tour! De campagne zal door het hele land reizen om de grijze stem van de straat te laten horen. Dit symposium vormt de bekroning van de tour.

Interview AD: Alles om aanslag te voorkomen 24-04-2016

De directeur van Bureau MHR/Forsa! heeft samen met de burgemeester van Den Haag, Jozias van Aartsen, een interview afgegeven aan het AD over radicalisering van Haagse jongeren. Dit is een belangrijk thema voor de maatjes van Forsa! aangezien zij hier mee te maken krijgen in de begeleiding van de jongeren. In dit interview benadrukt Karima Daoudi het belang van het praten, niet loslaten en het laten twijfelen van geradicaliseerde jongeren.

Lees het artikel van het AD

Dare to be Grey 14-04-2016

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken daagt wereldwijd studenten in een wedstrijd uit om oplossingen te zoeken voor het gewelddadige extremisme. Studenten van Universiteit Utrecht bedachten de campagne 'Dare to be Grey'. In het kader van het campagne heeft sociaal pionier en directeur van Bureau Maatschappelijk Herstel en Rehabilitatie Karima Daoudi een interview afgegeven. De studenten willen met het project de polarisatie doorbreken door in het huidige debat meer ruimte te bieden voor nuance en diversiteit.

Karima zet zich iedere dag opnieuw in voor (ex-)gedetineerde jongeren in Den Haag en omstreken. Door voorbij te gaan aan zwart-witdenken en op meerdere manieren in deze jongeren te investeren, boekt Karima's programma 'FORSA!' groot succes. In dit interview met ‘Dare to be Grey’ legt Karima uit hoe zij te werk gaan. Ook wordt er gesproken over de inzet van de maatjes in het rehabilitatietraject. 'Het verschil maken wij door te zeggen dat een mens waardevol is', aldus Karima Daoudi. Kijk op de facebookpagina #daretobegrey voor meer informatie.

Bekijk in het filmpje Karima's verhaal in de 5e aflevering van 50 Kleuren Grijs:

FORSA! Vacature stageplek 01-09-2017

Bureau MHR zoekt betrokken studenten met een niet/westerse achtergrond

Een Forsa! maatje is niet zomaar iemand. Je speelt - tijdelijk - een zeer belangrijke rol in het leven van een (ex-)gedetineerde. Met jouw ondersteuning werkt de (ex-)gedetineerde een jaar aan concrete verbeterpunten voor zijn leven, in de periode tijdens en na detentie. Doel is het opbouwen van een stevig zelfstandig bestaan om terugval in criminaliteit te voorkomen.

Wie ben jij?

Je bent een derdejaars student (MWD), maatschappelijk betrokken en hebt een niet-westerse achtergrond en zoekt een stageplek. Je bent zeer gemotiveerd, assertief, empathisch, cultureel sensitief en in staat tot zelfreflectie.

Wie zijn wij?

Bureau MHR biedt jouw de ondersteuning die je nodig hebt om de gestelde doelen te behalen. Met een schat aan ervaring en netwerk kunnen we jou de begeleiding bieden die je nodig hebt.

Wat ga je doen?

Je bezoekt met een maatschappelijk werker van Bureau MHR de PI en maakt kennis met degene die je gaat ondersteunen. Als het klikt, maak je met elkaar een plan van aanpak. Vervolgens ontmoet je elkaar minimaal eens in de week en ondersteun je bij het behalen van concrete doelen:

  • Woonruimte
  • Dagbesteding: werk en/of opleiding
  • Financiën op een rij
  • Herstel contact familie
  • Herstel slachtoffer

Heb je interesse? Neem contact op of bel 06-28847014

 

Met een maatje terug de samenleving in 7-01-2016

Ruim 200 maatjes begeleiden bij het vrijwilligersproject Forsa! ex-gedetineerde jongeren van niet-westerse herkomst bij hun terugkeer in de samenleving. Forsa! uit Den Haag won onlangs de Meer dan Handen vrijwilligersprijs 2015 in de categorie lokaal. Een gesprek met initiatiefnemer Karima Daoudi.

Zie: http://www.kis.nl/artikel/met-een-maatje-terug-de-samenleving

Haags project voor ex-gedetineerde jongeren! wint landelijke Vrijwilligersprijs 2015 09-12-2015

Op maandag 7 december reikte Kees van der Burg, directeur-generaal van VWS, namens staatssecretaris Van Rijn de ‘Meer dan handen’ vrijwilligersprijzen voor 2015 uit. Het Haagse Bureau MHR viel daarbij de eer te beurt om in de categorie ‘Lokale en regionale vrijwilligersprojecten’ de juryprijs / publieksprijs in ontvangst te mogen nemen voor het project Forsa!

Forsa! verzorgt in drie Haagse wijken een jaar de begeleiding van ex-gedetineerde jongeren met een niet westerse achtergrond. Die begeleiding wordt geboden door een vrijwilliger met eenzelfde achtergrond. De kracht van Forsa! is dat de jongeren niet alleen geholpen worden naar werk of school maar ook ondersteund bij het herstel van de familiebanden en herstel van de relatie met de slachtoffers. Daardoor komen de jongeren minder vaak weer op het verkeerde pad, de familie voelt zich gesterkt en een grote groep mensen met een niet-westerse achtergrond doet vrijwilligerswerk en blíjft dat ook doen.

De jury onder leiding van Annemarie Jorritsma was vol lof:

“Forsa! is een sterk concept om jongeren duurzaam op het rechte pad te houden. Jongeren krijgen hulp van iemand die hun eigen leefwereld kent. Door hun omgeving erbij te betrekken en rekening te houden met de cultuur en achtergrond van de jongeren, ontstaat een klik en weten vrijwilligers dingen bespreekbaar te maken. Bijzonder is dat Forsa! vrijwilligers weet aan te trekken met een niet-westerse achtergrond. Het project is bovendien goed kopieerbaar naar andere steden. Voordat de jury ze had gehoord stonden ze al op 1, maar na hun perfecte presentatie was de jury unaniem. Forsa! is terecht een fantastische winnaar.”

Directeur Karima Daoudi is bijzonder blij met de prijs als erkenning voor vele jaren hard werken. Ze spreekt de hoop en de verwachting uit dat de toekenning van de prijs ertoe leidt dat ook andere steden belangstelling gaan tonen om het Forsa! concept voor deze doelgroep te gaan toepassen.

Stem op ons! Stem op Forza! 7-12-2015

Met enorme blijdschap en trots maken wij bekend dat Forsa! uit ruim 400 projecten genomineerd is voor de Meer dan handen vrijwilligersprijs 2015. Staatssecretaris Van Rijn van VWS maakt op 7 december, Internationale Vrijwilligersdag, de winnaars bekend. 

Naast een juryprijs is er ook een publieksprijs en jij kunt ons helpen om die te winnen! Ga daarvoor naar naar www.vrijwilligersprijzen.nl en stem op Forsa! Heb je meerdere emailadressen, dan kun je zelfs meerdere stemmen uitbrengen. Voor Forsa! zou het fantastisch zijn als wij deze publieksprijs zouden winnen. Vandaar mijn verzoek: stem op Forsa! en stuur deze mail door aan zoveel mogelijk mensen (collega's, familie en vrienden), zodat ook zij op ons kunnen stemmen. Elke stem telt!

 

Over ontspoorde niet-Westerse jongen (artikel Mede / Skanfonds)

Nederlandse hulpverleners krijgen er maar geen vat op: ontspoorde niet-westerse jongeren. Bureau Maatschappelijk Herstel en Rehabilitatie wel. Initiatiefnemer Karima Daoudi: ‘We geven niet op. Dat zou níemand moeten doen.’. Lees het artikel in het kwartaalblad Mede van het Skanfonds.

De sleutel ligt in de Schilderswijk (artikel AD) 18-04-2015

De Haagse burgemeester worstelt met de bestrijding van jihadisme in zijn stad. De sleutel ligt in de Schilderswijk zelf, betoogt Karima Daoudi. Lees het artikel van het AD.

Nieuwe vestiging Forsa! in Haagse Schilderswijk 10-06-2016

mw. Michèle Blom, Directeur-Generaal Jeugd en Sanctietoepassing van het Ministerie van Veiligheid en Justitie,  opende de nieuwe locatie van Forsa! in de Schilderswijk. In haar openingsspeech sprak zij namens de staatssecretaris lovende woorden over Forsa! Met name prees zij de inzet van de vele vrijwilligers die zich inzetten als buddy en zij constateerde dat Forsa! in relatief korte tijd meer bereikt dan de jeugdreclassering als het gaat om het voorkomen dat ex-gedetineerden opnieuw op het slechte pad terechtkomen. De uitbreiding van het werk van Forsa! naar deze  nieuwe vestiging betitelde zij als: “Eindelijk weer eens goed nieuws uit de Schilderswijk en óók voor de Schilderswijk!”. De officiële openingshandeling bestond vervolgens uit de onthulling, samen met directeur Karima Daoudi, van een schilderij met een krachtig Forsa! logo. Hierna kwamen ook andere sprekers aan het woord, zoals Annemieke Wolthuis, Jodi Mak, Frits Langeraar (DJI) en Suzanne Vergouwe (Skanfonds). Veel indruk maakte de bijdrage van Ali en Madiha, twee van de vrijwilligers die belangeloos als maatje voor Forsa! inzetten. Zij vertelden hoe zij in de praktijk werken en niet alleen van enorme betekenis zijn voor de jongere zelf, maar ook voor de ouders en anderen in de omgeving die zij weten te stimuleren om te participeren in de samenleving.

Bureau MHR ontvangt Oranje Fonds Groeicertificaat 26-06-2014

Karima Daoudi ontvingt namens Bureau MHR het Oranje Fonds Groeicertificaat uit handen van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima, beschermpaar van het Oranje Fonds. De uitreiking vormde de afsluiting van de eerste fase van het Oranje Fonds Groeiprogramma. Dat programma biedt sociale pioniers een netwerk en een intensief training- en coachprogramma om hun lokaal succesvolle sociale initiatieven uit te breiden naar andere locaties in het land. Dankzij het Groeiprogramma van het Oranjefonds is de organisatie geprofessionaliseerd en is een begin gemaakt met de uitrol van de Forsa- aanpak naar andere wijken in Den Haag en naar andere steden zoals Utrecht.

De koning op bezoek! 18-06-2013

Bureau MHR viel de eer te beurt om Koning Willem-Alexander te mogen ontvangen. Gedurende zijn anderhalf uur durend bezoek sprak hij met medewerkers, vrijwilligers en enkele ex-gedetineerden over de werkwijze en toekomst van ons project Forsa! Bureau MHR neemt met Forsa! deel aan het Oranje Fonds Groeiprogramma. Dit programma biedt twintig sociale initiatieven financiële en inhoudelijke steun van experts om hun lokale initiatief uit te breiden naar andere plaatsen. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds.

Ik kom vrij

Kom je binnenkort vrij of ben je net vrij gekomen? En wil jij echt werk maken van je toekomst? Gewoon een baan of terug naar school en een diploma halen? Dan ondersteunt Bureau MHR je bij die kans! Forsa!

Lees meer
Mijn zoon of broer

Moeders en zussen kunnen deelnemen aan het empowermentprogramma Al Nour (het licht). Voor de vaders en broers hebben we het programma Horizon ontwikkeld. Vraag ons eens naar de programma's. 

Lees meer
Ik ben slachtoffer

Samen met Slachtofferhulp Nederland worden de mogelijkheden en verwachtingen doorgenomen voor een contact tussen slachtoffer en (jeugdige) dader via een bepaalde bemiddelingsvorm. 

Lees meer
Over ons

Het Bureau Maatschappelijk Herstel en Rehabilitatie (MHR) zet zich in voor het bespoedigen van de rehabilitatie en re-integratie van jeugdige daders in hun omgeving en in de maatschappij in het algemeen.

Lees meer

Goed geregeld

Bureau MHR heeft het goed geregeld keurmerk behaald.

Lees meer Wordt vrijwilliger

Duurzaamheid

Onze vestiging aan de Steenwijklaan is duurzaam verbouwd. Deze verbouwing is mogelijk gemaakt door Fonds 1818.

Fonds 1818
FORSA! ICT-processen zijn op maat gemaakt door:
FORSA! ICT-processen zijn op maat gemaakt door FoxWay
FORSA! wordt mede mogelijk gemaakt door:
FORSA! wordt mede mogelijk gemaakt door Eljoghrafi